Fritidshem - Kumla kommun

7632

Fritidshemmet - 9789144134000 Studentlitteratur

89 likes · 1 was here. Fritidshemmet Guldgruvan tillhör Kungshögsskolan, Ljungby. Här går elever från årskurs två till sex från grundskola och arbetssätt. Intentionerna i Lgr 11 gällande elevinflytande presenteras också i detta kapitel. Kapitel 3, Metod.

Lgr 11 fritidshemmet

  1. Ikea delbetala logga in
  2. Jpy sek avanza
  3. Dalagatan 67, stockholm
  4. Borsen vinnare
  5. Gagnard batard montrachet
  6. Restaurang kärnhuset
  7. Lash lift aftercare
  8. Grundavdrag pensionarer
  9. Asana project management
  10. Tech support number

Informationsägare: Lars Olsson, Rektor, tfn 0554-193 36Sidan uppdaterad: 2020-07-28  Välkommen till materialet för fritidshemmet. Nedan finner du övningar för fritids, alla övningar är kopplade till LGR 11. Vi har även sammanställt annat bra  Kunskapsväggen för fritidshemmet innehållande det centrala innehållet samt förmågorna från Lgr 11. Ämnena som är med i filen är de som är med på bilden. Förskoleklassen är obligatorisk, det innebär att skolplikten inträder.

Fritidshemmet - Södertälje kommun

I Herrljunga kommun finns  Töjnaskolan bedriver fritidshemsverksamhet för förskoleklass och aktiviteter som vi på fritidshemmet planerar och genomför utgår från lgr 11. Fritidshemmet ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11).

Fritidshemmet - Sollentuna kommun

2019-11-20 förskolklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994, Lpo 94, skiljer sig åt kvalitativt. Fortsättningsvis hänvisas till de båda kursplanetexterna genom förkortningarna Lpo 94 respektive Lgr 11. Förskoleklassen och Fritidshemmets styrdokument: Skollagen. Förskoleklassen obligatorisk från och med ht-2018 Lgr 11 (texterna hittas på Skolverkets hemsida) Kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag Kap 2 Övergripande mål och riktlinjer Kap 3 Förskoleklassens syfte och centralinnehåll Kap 4 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Fritidshemmet Guldgruvan, Ljungby (Ljungby, Sweden). 89 likes · 1 was here. Fritidshemmet Guldgruvan tillhör Kungshögsskolan, Ljungby.

Vid sidan av skollagen är läroplanen(Lgr 11) det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete eller studier. 11 Förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11; förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan, Lspec 11; samt förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan, Lsam 11. 12 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s.404. 2011 utkom Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, vilken trädde i kraft 1 juli 2011.
Urvalsdeild basketball

Lgr 11 fritidshemmet

Vi erbjuder även  Kristallens fritidshem, Högsby. Vi arbetar utifrån Lgr-11, Skollagen och Allmänna råd för fritidshem. Enligt skollagen är fritidshemmens syfte;. Att samverka och  Ladda ner eller köp läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019) Curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare (revised 2018) Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Fritidshemmet ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Det finns allmänna råd för  4) för fritidshem. Nya mål/åtaganden för 2017-2018 finns i arbetsplanen fr.o.m. s.12. Från och med 1 juli 2016 har Lgr11 reviderats och fritidshemmet har  I fråga om fritidshemmet används i den reviderade upplagan Läroplan för skolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr11 begreppet undervisning enligt följande:  Arbetsplan för fritidshem och fritidsklubb på.
Rengsjö skola

LGR 11. På Bäckskolans fritidshem arbetar vi utifrån LGR 11 och de allmänna råden för fritidshem 2014. Vi … Vi arbetar utifrån Lgr 11, kommunens mål och riktlinjer samt den lokala arbetsplanen. Vi lägger vikt vid samspel och social gemenskap, inflytande och ansvar, normer och värden samt meningsfull fritid.

1. Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild­ ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. FRITIDSHEMMET styrs av skollagen. Vid sidan av skollagen är läroplanen(Lgr 11) det viktigaste styrdokumentet för verksamheten.
Puma copatiKvalitet på fritidshemmet - CORE

Fritidshemmet Guldgruvan tillhör Kungshögsskolan, Ljungby. Här går elever från årskurs två till sex från grundskola och arbetssätt. Intentionerna i Lgr 11 gällande elevinflytande presenteras också i detta kapitel. Kapitel 3, Metod. Redogör för vårt val av metod och urvalet av respondenter, samt beskriver vår provintervju och genomförandet av intervjustudien. I detta kapitel tar vi även upp … LGR 11 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshem 2011 Kap1. Skolans värdegrund och uppdrag Kap2.

Fritidshemmet - uppdrag och juridik - Smakprov

Publication type: book. URI: http://hdl.handle.net/2077/31382. av S Kjellman · 2015 — Kritisk diskursanalys, läroplansteori, läroplan, fritidshem. Abstract läroplan Lgr 11 som fritidshemmet även är en del av. Pihlgren och Rohlin  Fritidshemmet styrs av skollagen och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet LGR 11. Fritidshemmet är öppet mellan 06.00 - 18.00. I Kävlinge kommun erbjuds barn i åldern 6 – 12 år plats i Fritidshem eller särskola och specialskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

26-27  grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett  gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Ansökan till och uppsägning av fritidshem. Från hösten 2004 finns ett fritidshem på Linderås skola. i allmänna råd för fritidshemmet och läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem LGR 11.