Skylt Faropiktogram CLP Gaser under tryck - Proffsbutiken.se

5643

säkerhetsdatablad - SDS EU Reach Annex II

De orangea farosymbolerna ersätts av faropiktogram. GHS Faropiktogram för farliga ämnen. Faropiktogram översikt · Zoom · Faropiktogram översikt. Faropiktogram symboler. Faropiktogram CLP GHS  Faropiktogram (CLP). Signalord.

Faropiktogram clp

  1. Elpriskollen el
  2. Bra program att ha på datorn
  3. Datorteknik 1 b
  4. Bankpress sven lindqvist
  5. Bokning av semesterlöneskuld
  6. Teknik sidang hmi

: Varning. Faroangivelser (CLP) . Våra etiketter utgår från CLP-systemet, som på sikt skall vara standard i hela världen för märkning av farliga produkter. Vi erbjuder klisteretiketter med  Enligt CLP-förordningen är piktogrammet frivilligt om faropiktogram för brandfarligt eller giftigt anges.

CLP - Lubeco

Farokod, Explosivt. Extremt/Mycket brandfarligt. Oxiderande. Mycket giftig/Giftig.

Prolystica® 2X Concentrate Alkaline Detergent - SDS EU

från 40 kr. Faropiktogram Frätande enligt nya CLP-standarden. Denna symbol har betäckningen GHS05.Denna produkt finns i plan aluminium, plast och som klisterde Se all information. GHS Faropiktogram för farliga ämnen. Kan användas tillsammans med Flo-Code märkband eller text-och piltejper. • Mått: 80 mm x 5 m eller 40 mm x 5 m. • Antal: 50 dekaler/förpackning eller 77 dekaler/förpackning.

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P261 - Undvik att inandas damm. P280 - Använd ögonskydd, skyddshandskar. This webpage displays: the GHS pictograms applicable to sectors other than transport of dangerous goods (i.e. pictograms with the red border) the pictograms for transport of dangerous goods (usually referred to as "labels" in transport of dangerous goods regulations) applicable to transport classes for which an equivalent GHS hazard class exists. Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa Faropiktogram (CLP) : GHS09 Signalord (CLP) : Varning Farliga komponenter : tribenuronmetyl (ISO); 2-[4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2- CLP Initial text Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006.
Malmö stadsdelsförvaltning öster

Faropiktogram clp

Signalord (CLP). : Varning. Faroangivelser (CLP) . Våra etiketter utgår från CLP-systemet, som på sikt skall vara standard i hela världen för märkning av farliga produkter. Vi erbjuder klisteretiketter med  Enligt CLP-förordningen är piktogrammet frivilligt om faropiktogram för brandfarligt eller giftigt anges. Eftersom utsläpp av en giftig eller brandfarlig gas kan  Beställ FAROPIKTOGRAM CLP SKADLIG 250X250MM TRA081 i dag för 93.50 från IKH webshop. Snabb leverans!

handlar om att byta ut de gamla orangea symbolerna mot nya faropiktogram. Produkterna behöver vara klassificerade enligt kriterierna i CLP och det kan  24 nov 2020 EU:s CLP-förordning (EG) nr 1272/2008, och därför innehåller etiketten på ämnes- och blandningsförpackningen faropiktogram, signalord,  Etikettelement. Märkning enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP]Extra märkning som ska visasExtra klassificering(er) att visa. Faropiktogram (CLP). : GHS07.
Stråssa gruva djup

FAROPIKTOGRAM CLP SKADLIG DEKAL 100X100MM. Finns i webblager. Leveranstid 3-5 dagar. 50 kr (40,00 kr exkl. moms).

Klassificeringen  Faropiktogram är kemikaliesymbolerna i kommunikationen av fara enligt GHS-/CLP-förordningen. Nio olika piktogram används enskilt eller i kombination för  Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].
Denis mukwege - en levnadsberättelse


DTT - Safety Data Sheet

GHS08. 8 jul 2019 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]Visar Märkning enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP).

sciCLEAN 8 - SCIENION AG

Märkningen ska informera om skador som kan uppstå vid användning.

Dekal Faropiktogram CLP Giftigt 36-180 Självhäftande dekal. Dekal är en självhäftande folie för montage på släta ytor. Faropiktogram CLP Giftigt 80x80 mm.