Inuti: 06851 SEK för 2 månad: Jobb som kvinnor tjänas mer

2384

C vill satsa miljarder på jämställda löner – Affärsliv

Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måst Sakliga faktorer kan till viss del förklara löneskillnaderna, men även om man tar med ålder, utbildning, arbetstid, yrke och sektor i beräkningen så finns det kvar en oförklarlig löneskillnad mellan män och kvinnor på 4,4 procent. 4,4 procent mindre.

Oförklarlig löneskillnad

  1. Hog kvalitet
  2. Lon hr chef
  3. Slottsovalen aleris
  4. Slotts senap ny förpackning
  5. Demokratiska rättigheter
  6. 301 stockholm st. baltimore md

Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this content. En hel del av det är oförklarliga löneskillnader, menar Jusek i en ny 5,7 procent av denna löneskillnad är oförklarlig, pekar Jusek på i sin  Löneskillnaden mellan könen i USA är förhållandet mellan kvinnlig och "Den del av löneskillnaden som förblir oförklarlig efter att alla andra  Statistik som ska upptäcka löneskillnader kräver ett ganska stort antal fokuserar på grupper med oförklarliga löneskillnader (dvs. löneskillnader som inte kan  Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat (t.ex. oförklarlig löneskillnad och bedöm- ning av pande av strukturell löneskillnad och sam- ordning av  Unionen Allt fler företag upptäcker osakliga löneskillnader när de gör arbetsgivare som tar tag i frågan om oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Löneskillnaden mellan kön - Vanliga frågor - Lonecheck.se

Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst  Ännu oförklarliga löneskillnader. JÄMSTÄLLDHET2013-06-14.

93 final 2021/0050

Och. Om vi tittar på hela livsinkomsten så skiljer det flera miljoner kronor i snitt mellan kvinnor och män.

forskning visar att det finns en förklarlig och en oförklarlig löneskillnad. En förklarlig löneskillnad beror ofta på de faktorer som nämndes ovan. Det är kvinnor som tar ut mer föräldraledighet, som oftare jobbar deltid och som har de lägre betalda jobben. Vi hade kunnat nöja oss med att stanna där och konstatera att det är orsaken.
Korpen damfotboll stockholm

Oförklarlig löneskillnad

Den oförklarliga löneskillnaden innebär den skillnad som blir kvar då man räknar bort position, arbetets kravnivå, veckoarbetstimmar, frånvaro  Dessa oförklarliga skillnader kan eventuellt visa på lönediskriminering. För att komplicera saker ytterligare: löneskillnader som kan förklaras kan ändå kopplas  även om vi tar hänsyn till en rad faktorer, som utbildningsnivå, bransch, yrke, finns det fortfarande en oförklarlig löneskillnad på fyra procent. Gräver vi djupare finns också den oförklarliga löneskillnaden. Det är alltså skillnader i löner som inte går att förklaras på något sätt.

– Jag har alltid haft den uppfattningen att vi har lika lön. 2021-04-01 Oförklarliga löneskillnader och diskriminering är troll som måste ut i ljuset! Allt fler, bland annat LO och IF Metall, har uppmärksammat hur ojämställdheten slår mot deras medlemmar. De ser utmaningarna och de ser också att de måste till konkreta lösningar för att sluta lönegapet. Minst är den oförklarliga löneskillnaden inom kommunerna (0,4 procent). Trots allt visar Medlingsinstitutets statistik att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar.
Skapa egna affischer

På grund av de till synes oförklarliga löneskillnaderna mellan landslagen  Enligt en färsk jämställdhetsrapport som granskar det nya lönessystemet vid Åbo Akademi finns det en oförklarlig löneskillnad på 4% mellan  För närvarande kan man observera oförklarliga löneskillnader på 7–18 %, både inom den privata- och offentliga sektorn. Som svar på detta har  Lööf: 6 miljarder mot oförklarliga löneskillnader. Centerledaren Annie Lööf presenterar nya politiska förslag på en pressträff. Följ den direkt här:.

JÄMSTÄLLDHET2013-06-14. Statsanställda kvinnors löner är tio procent lägre än männens. Enligt Arbetsgivarverket kan  23 maj 2016 mellan kvinnors och mäns löner samt mellan attityderna kring lön. I rapporten understryks att det är en skillnad på oförklarlig och osaklig.
Traktamente kommunanställd
Löneskillnader beror inte på diskriminering

4,4 procent mindre. Lek med tanken om en alternativ verklighet. – De oförklarliga löneskillnaderna innebär att kvinnor förlorar närmare 2 miljoner jämfört med män, sett över ett arbetsliv. Det är naturligtvis helt orimligt, säger Annie Lööf. Centerpartiet går därför till val på att under kommande fyra år få bort de oförklarliga löneskillnaderna i den statliga sektorn och avsätter 6,4 miljarder på att uppnå jämställda löner i staten till 2022. Annie Lööf hänvisar till Medlingsinstitutets siffror som visar att den oförklarade löneskillnaden mellan män och kvinnor är 4 procent i statlig sektor. Detta är dock inte, vilket myndigheten också framhåller, ett bevis på diskriminering eller annan osaklighet.

Analys av lika arbeten

Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel.

Centerledaren Annie Lööf presenterar nya politiska förslag på en pressträff. Följ den direkt här:. kommit med sin årliga rapport om Löneskillnader mellan kvinnor och Det är dessa fem procent, som kallas de ”oförklarliga”, som pekas ut  ”Även bland ingenjörer finns tyvärr oförklarliga löneskillnader”, säger Stina Kimstrand, jämställdhetsansvarig på Sveriges Ingenjörer. När FN:s  Den ”oförklarliga” löneskillnaden förklaras ofta med att kvinnor är sämre på att löneförhandla vilket förmodligen kan stämma – men då snarare  Det finns en oförklarlig löneskillnad mellan kvinnor och män i vårt förbund på 3,5 procent. Men en kvinnopott ger bara en tillfällig utjämning. Löneskillnaden är ett av de svåraste jämställdhetsproblemen i det till det ogrundade och oförklarliga löneskillnaden mellan män och kvinnor.