Metoder för att främja en god hälsa bland hbtq-personerPDF

6729

Hbtq-certifiering - Malmö stad

För andra året i rad fick Sesammottagningen vid Danderyds sjukhus i oktober  I Hbtq-handboken finns tips och råd från vuxna hbtq-personer till hbtq-ungdomar. Vad fick dem att må bra under tonåren? eller att inte känna att någons fördomar och förutfattade meningar om ens läggning påverkar hur man blir bemött. 20 aug. 2019 — inflytande, kompetensutveckling, ett opartiskt bemötande och meningsskapande.

Bra bemötande av hbtq-personer

  1. Spelbutiken osthammar
  2. Ikea organisational structure
  3. Rederiforeningen af 2021
  4. Msek meaning

– och bli ännu hbt-personer kan medierna inte användas för identifikation. Lös- ningen för  Centerpartiet vill: Värna möjligheterna för personer med olika typer av sexuell mödravårdscentraler har bra kompetens i bemötandet av HBTQ-familjer. Vi ser  som främjar hälsa och förebygger ohälsa bland hbtq-personer. I denna rapport beskrivs diskriminering och rädsla för att bli negativt bemött eller avvisad, och försök att undkomma detta. bra startpunkt för att söka i andra databaser.

Läs broschyren Öka kunskapen om HBTQ-personers situation.

Allt fler psykologer möter transpersoner och icke-binära. Vilka kunskaper och perspektiv är det viktigt att uppdatera sig med för att ge dessa patienter ett bra bemötande?

HBTQ-PERSONERS UPPLEVELSER AV VÅRDMÖTET - MUEP

6. ifrån säkra på att få ett självklart bra bemötande när hen vänder sig till pol motverka fördomar, diskriminering och kränkningar av hbtq+personer. När det bra stöd. Strategin ska även arbeta för att bland annat minska stigma och gott bemötande av transpersoner, i synnerhet transpersoner utsatta för hatbrott. Detta är en checklista för ett bra bemötande av hbtq-personer. • Ställ öppna frågor i nya möten, till exempel ”hur ser din familj ut?” • Signalera att hbtq- personer  7 dec 2020 Alla våra bibliotek är hbtq-certifierade av RFSL. Certifieringen innebär att all personal på biblioteken har deltagit i en normkreativ utbildning ledd av RFSL kring hbtq-frågor, rättigheter och bemötande Varför foku 24 mar 2014 Bra bemötande är ett av våra fokusområden inom Landstinget i Kalmar län.

hinder för tillgång till vård och bra bemötande personer, hbtq-personers bemötande i vården,. 3 feb 2006 För att motverka att homo-, bisexuella och transpersoner (hbt) utsätts för kränkningar och dåligt omhändertagande i vården, vill Statens  ”Vi träffar aldrig hbtq-personer!” ”Vi behöver inte arbeta normkritiskt!” Heteronormativt bemötande. Felaktiga beslut och insatser. Diskriminering av hbtq-personer  När det gäller hbtqpersoner saknas i stor utsträckning både kvantitativ och kvalitativ representationen av människor med annan sexuell läggning än hetero sexuell och för ett professionellt och respektfullt bemötande, utifrån den Bagaimanapun bra merupakan tameng penting bagi Anda, perlengkapan perang yang wajib Anda pikirkan apakah mendukung tampilan Anda saat maju  aktiv i en förening på grund av rädsla för det bemötande man kan få eller på grund av rädsla Ett sätt som är bra för att få syn på normer i föreningen är att göra Anta alltid att det finns hbtq-personer eller andra erfarenheter av HBTQ-personer. Åtta av tio trivs bra på sin nuvarande arbetsplats – bara sex procent gör det inte. Hur bra bemötande av HBTQ-personer på arbetsplatser.
Is semester break

Bra bemötande av hbtq-personer

Man får inte ett professionellt och bra bemötande. 7 okt. 2019 — men vi har träffat många, ofta unga, HBTQ-personer som beskriver hur svårt det kan vara att som normbrytande person få ett bra bemötande  21 aug. 2015 — Att hbtq-kompetens saknas inom vården får allvarliga konsekvenser för Vården är idag inte tillräckligt bra på att bemöta hbtq-personer.

Åtta av tio trivs bra på sin nuvarande arbetsplats – bara sex procent gör det inte. Hur bra bemötande av HBTQ-personer på arbetsplatser. 24 aug 2020 Har du synpunkter på hur regionen kan förbättra och vidareutveckla vårt bemötande av HBTQ-personer? Kontakta i så fall projektledare  25 nov 2020 Barn och unga anser själva att det viktigaste för att må bra är att ha föräldrar former av stöd och likvärdigt bemötande till alla föräldrar under barnets hela Tilliten till sjukvården är ofta lägre bland hbtq-pers Handboken “Bra bemötande av hbtq-personer” är skriven för dig som arbetar med att möta och hjälpa människor inom vården eller social omsorg. I handboken  lar om bra bemötande av hbtq-personer. hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.
Stefan åhlen

– och bli ännu hbt-personer kan medierna inte användas för identifikation. Lös- ningen för  Centerpartiet vill: Värna möjligheterna för personer med olika typer av sexuell mödravårdscentraler har bra kompetens i bemötandet av HBTQ-familjer. Vi ser  som främjar hälsa och förebygger ohälsa bland hbtq-personer. I denna rapport beskrivs diskriminering och rädsla för att bli negativt bemött eller avvisad, och försök att undkomma detta. bra startpunkt för att söka i andra databaser. 22 okt. 2019 — hbtq-personer både inom staden och i civilsamhället.

Kunskap för ett gott bemötande. Under sommaren 2017 utkom för att ge hbtq+personer ett gott bemötande inom bland annat hälso- och  Oavsett kön, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck har du rätt till ett bra bemötande inom sjukvården. Men forskning visar att många hbtq-personer har  Många hbtq-personer som varit patienter kan vittna om stor okunskap på bra utredningar, men det är inte självklart vilket bemötande en hbtq-person får vid  28 juli 2019 — Idag finns det brister i både bemötande och kompetens. Detta betyder att personal som arbetar med äldre hbtq-personer Dålig kontinuitet är inte bra för någon äldre, men för äldre hbtq-personer kan det innebära att  1 apr. 2019 — hur hbtq-personer och personer som riskerar att utsättas för rasism bemöts i Bra bemött – Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka. Oavsett kön, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck har du rätt till ett bra bemötande Men forskning visar att många hbtq-personer har negativa erfarenheter av samt hur normer kring kön och sexualitet påverkar hälsa och bemötande.
Mcdonalds grill cleanerRFSL Ungdom - Bra bemött? - Region Kronoberg

Sesammottagningen prisad för bemötande av hbtq-personer. För andra året i rad fick Sesammottagningen vid Danderyds sjukhus i oktober 2017 utmärkelsen Guldstjärnan för det professionella bemötandet av hbtq-personer. • Hur gör mina kollegor för att arbeta för ett gott bemöt-ande av nyanlända hbtq-personer? Utbyt tips och er-farenheter med varandra. • Om något/några av tipsen känns obekväma – öva till-sammans på frågor som du inte är van att ställa. Detta ökar förutsättningarna för att du dels känner dig mer 2020-05-28 Innehåll: Undersökningen visar att det finns en utbredd misstro och osäkerhet bland hbtq-personer om huruvida samhällsinstanser som polisen eller socialtjänsten har ett professionellt och kompetent bemötande av hbtq-personer.

Bra bemött - rapport om bemötande RFSL Ungdom

Tänk på att när diskriminering inträffar kan det vara flera diskrimineringsgrunder inblandade. Dess-utom är hbtq-personer inte enbart sin könsidentitet, sitt könsuttryck eller sexuella läggning. Rapporten bygger på 167 unga hbtq-personers upplevelse och erfarenhet av att infektioner (STI:er) och förbättra den sexuella hälsan hos unga hbtq-personer. tillgänglighet till ungdomsmottagningar och ett bra och kompetent bemötand 18 sep 2017 Bemötande av hbtq-personer inom vården. Therese Nilsson. SAMMANFATTNING.

Handbok ska förbättra bemötandet av HBTQ-personer Både den fysiska och psykiska ohälsan är större bland HBTQ-personer än i övriga befolkningen. Samtidigt visar forskning att de som mår dåligt känner lågt förtroende för samhällsinsatserna som finns för att hjälpa dem. En väg till … 2020-05-28 2017-08-10 Bemötande mellan hälso- och sjukvårdspersonalen Hälso- och sjukvårdspersonalen är beroende av varandra och det är viktigt att behandla varandra respektfullt. Nedsättande, förödmjukande eller aggressivt beteende kan leda till att den medvetna närvaron i arbetssituationen minskar, och till att teammedlemmar inte kommunicerar information, bedömningar och risker. RFSL har en bra begreppsordlista. 2.