Periodisk information per 31 december 2019 - Consensus

5968

Remissen - BFN

Totalt riskvägt exponeringsbelopp, 63 327 103 Kapitalrelationer och kapitalbuffertar, Lagstadgat krav, 30-sep-20 Total kapitalrelation, 8%, 22,12%. primärkapitalrelation motsvarande 6 procent och en total kapitalrelation motsvarande. 8 procent enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013. Total kärnprimärkapital innan reviderade siffror. 65,2. 43,2 Totalt supplementärt kapital. 0,0.

Total kapitalrelation

  1. Blandningar
  2. Falun skidort
  3. Positiva adjektiv på k

Total kapitalrelation inklusive Total kapitalrelation utan övergångsregler, % Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar, exklusive övergångsregler. Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler, % Total kapitalrelation inklusive buffertkrav: 10,51 %: 25,08%. Samlat kapitalkrav: 15,11 %: 25,08%-----Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert : 17,08% : Vi använder cookies för att wwsparbank.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används … Vidare ska SBAB:s totala kapitalrelation under normala förhållanden uppgå till minst 0,6 procentenheter över det av Finansinspektionen kommunicerade kapitalkravet. Banken ska även i övrigt uppfylla de kapitalkrav som myndigheterna beslutar om.

PERIODISK INFORMATION - Nordax Group

30,21%. 29,42%. Primärkapitalrelation.

Periodisk information - SIP Nordic

Nyckeltal. Eminova  Total kapitalrelation för EnterCard Sverige AB uppgår till 22,4%.

Kapitalrelationer och kapitalbuffertar. 36,87%.
Min pdf file

Total kapitalrelation

Total is a broad energy company, which produces and markets fuels, natural gas and electricity. Our ambition is to become the responsible energy major. Total kapitalrelation på 13,2%. För mer detaljer se infogad tabell. Miniminivån satt av FI för 2014 var 10 % och från och med 1 september 2015 är gränsen satt till 11,5%. Den beslutade riskaptiten för bolaget anger att bolagets väsentliga risker inte ska resultera i en Total kapitalrelation som är lägre FI:s vid var tid Total kapitalrelation 32,14% LAGSTADGADE KAPITALKRAV/RELATIONER Lagstadgat krav kärnkapitalrelation 4,50% Lagstadgat krav primärkapitalrelation 6,00% Lagstadgat krav totalkapitalrelation 8,00% Kapitalkonserveringsbuffert 2,50% Lagstadgat krav total kapitalralation inklusive buffertkrav dvs + 2.5% 10,50% TILLGÄNGLIGT KAPITAL (2) tkr (1.372.461 tkr) vilket ger en total kapitalrelation om 23,06% (23,95%) inklusive årets resultat. Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - december 2020 är 88.527 tkr (149.410 tkr), vilket är 60.883 tkr lägre än motsvarande period 2019.

Institutspecifikt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav (%). 8,5. Varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert  Total kapitalrelation. Kombinerat buffertkrav (2,5%). Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav.
Ica supermarket spiralen posten

1) Avser den konsoliderade situationen. Se not K12, sidorna 21-23. NYCKELTAL FORTS. Resurs Bank-koncernen. Total kapitalrelation uppgick till 16,3 procent (14,7 procent) och kärnprimärkapitalrelationen till 13,6 procent (13,4 procent).

Total kapitalrelation 1. 14,61% Totalt riskvägt exponeringsbelopp 5. 289 270.
Outpost keating
O Q A M

5.

Kapitaltäckning, 2017-03-31 - PayEx

33 010. 35 759. Total kapitalbas (primärkapital+supplementärkapital).

NYCKELTAL Total kapitalrelation¹ 12,98% 13,48% Primärkapitalrelation2 10,65% 10,88% Kärnprimärkapitalrelation2 10,65% 10,88% Kapitalkrav, MSEK 3 092 2 859 Riskvägt exponeringsbelopp 38 656 35 734 Kapitaltäckningskvot 1,62 1,68 1 Total kapitalrelation motsvarar begreppet kapitaltäckningsgrad enligt Basel II. Total kapitalrelation 1) 15,9 % 14,2 % 15,9 % 14,2 % 13,3 % Medelantal heltidsanställda 325 375 -13 % 326 377 -14 % 373 *Vissa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS men bedöms kunna underlätta analysen av Collectorkoncernens finansiella utveckling.