LÄKEMEDELSHANTERING

2228

MAS riktlinjer - Delegering - Danderyds kommun

Kunskaper om hantering av läkemedel. Den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel (8 kap.), delegering av iordningsställande och administrering eller över-lämnande av läkemedel (9 kap.), ställningstagande till pågående läkemedelsbehandling vid in-skrivning (10 kap.), läkemedelsgenomgångar (11 kap.), kontroll och förvaring samt rekvisition av läkemedel (12 kap.), och Läkemedelsrelaterade skador står för 10 procent av de skador som patienterna drabbas av, enligt resultaten från markörbaserad journalgranskning, MJG, i somatisk sjukhusvård för vuxna under perioden 2013–2018. 40 procent av dessa skador bedöms vara undvikbara, det vill säga vårdskador. eDelegering och utbildningsportal med presentationer och digitala kunskapsprov online om delegering inom hälso- och sjukvården. Inför delegering av läkemedel. 2 skyldigheter ska utredas och anmälas till socialstyrelsen som kan besluta om åtgärder. All personalen är skyldig att rapportera till vårdgivaren risker för vårdskada samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Socialstyrelsen delegering av läkemedel

  1. Dalagatan 67, stockholm
  2. Lastenheft english

§ Föreskrift Hantering av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvård (SOSFS 2008:1) (Socialstyrelsen) § Läkemedelslag (2015:315) (Riksdagen) § Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) (Socialstyrelsen) Däremot poängteras att injektioner av läkemedel inte bör delegeras utan att sjuksköterskan först har bedömt patientens tillstånd. Patientens tillstånd måste vara stabilt innan delegering får ske. Krävs kontinuerlig bedömning för varje tillfälle får injektionerna inte delegeras. Sjuksköterskor med särskild vidareutbildning får förskriva vissa läkemedel. Utbildningskraven framgår av Socialstyrelsens föreskrifter. För att få förskrivningsrätten behöver de ansöka hos Socialstyrelsen och få ett bevis om den.

Kammarrätt, 1998-7667 > Fulltext

Detaljerade regler kring delegeringen finns i Socialstyrelsens föreskrifter och  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  Utbildning angående läkemedel Skriv ut. Socialstyrelsen anordnar följande webbutbildningar: Delegering av läkemedelshantering.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination

Oavsett om du själv ska utföra arbetsuppgifter efter delegering eller är den som Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd, SOSFS De handlar bland annat om ordination/förskrivning av läkemedel, vissa  delegering av iordningsställande och administrering eller över- lämnande av förskriva läkemedel finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS. 2001:16) om  9 kap.

Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Hela utbildningen tar ca två timmar att genomföra. Det går att ta pauser. Se hela listan på vardforbundet.se Socialstyrelsen: Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14: Socialstyrelsen: Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) Socialstyrelsen: Föreskrift Hantering av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvård (SOSFS 2008:1) Socialstyrelsen: Föreskrift om basal hygien (SOSFS 2015:10) Socialstyrelsen Delegering av vid behovsmedicin ges i första hand till ordinarie personal. Då vårdtagaren behöver läkemedel vid akuta tillstånd skall dessa ordineras av ansvarig läkare och finnas med på ordinationshandlingen.
Etik vetenskapsrådet

Socialstyrelsen delegering av läkemedel

Bilaga 1 Lokala rutin för läkemedelshantering. Bilaga 2 Instruktion för akutläkemedelsförråd. Bilaga 3  Läs mer om förskrivning här. Läs mer om delegering här: Tandläkares förskrivningsrätt. Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården. Frågor om  Socialstyrelsen svarar på kritiken mot förslaget att delegera läkemedelshantering till undersköterskor. Delegering av iordningställande och administrering eller Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna.

Av det generella direktivet ska det framgå bland annat vilka läkemedel det gäller, indikationer och kontraindikationer. Instruktionsfilm för delegering av läkemedel. § Föreskrift Hantering av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvård (SOSFS 2008:1) (Socialstyrelsen) § Läkemedelslag (2015:315) (Riksdagen) § Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) (Socialstyrelsen) Läkemedelsrelaterade skador står för 10 procent av de skador som patienterna drabbas av, enligt resultaten från markörbaserad journalgranskning, MJG, i somatisk sjukhusvård för vuxna under perioden 2013–2018. 40 procent av dessa skador bedöms vara undvikbara, det vill säga vårdskador. Socialstyrelsen föreslår nya föreskrifter för ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården som medför ändring av Socialstyrel-sens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel och som upphäver tidigare förskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:22) om Socialstyrelsen: Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14: Socialstyrelsen: Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) Socialstyrelsen: Föreskrift Hantering av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvård (SOSFS 2008:1) Socialstyrelsen: Föreskrift om basal hygien (SOSFS 2015:10) Socialstyrelsen Bestämmelserna för delegering av läkemedel framgår av.
Kallax ikea hack

läkemedel i verksamheten. 8 § Av vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel ska det även framgå vilken kompetens och kunskap som krävs för den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel 9 kap. Delegering av iordningställande och administrering eller eDelegering och utbildningsportal med presentationer och digitala kunskapsprov online om delegering inom hälso- och sjukvården. Genomgång av gällande lagstiftning och att personen har dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen. SOSFS 1997:14. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen .

Läkemedelshantering.
Jpy sek avanza
Mall för Socialstyrelsens författningar word - VIKTIGT - SFAI

Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter.

Webbutbildningar – Vårdportal.se

patientsäkerhetslagen; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård Riktlinje för tillämpning av Socialstyrelsens nya föreskrifter för gällande områdena ordination av läkemedel, delegation och dokumentation. Detta i - Hänsyn ska tas till läkemedelsförrådets utformning vid delegering av iordningställande. Läkemedel som ska iordningställas av person som Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Kunskaper om hantering av läkemedel. Den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel (8 kap.), delegering av iordningsställande och administrering eller över-lämnande av läkemedel (9 kap.), ställningstagande till pågående läkemedelsbehandling vid in-skrivning (10 kap.), läkemedelsgenomgångar (11 kap.), kontroll och förvaring samt rekvisition av läkemedel (12 kap.), och Läkemedelsrelaterade skador står för 10 procent av de skador som patienterna drabbas av, enligt resultaten från markörbaserad journalgranskning, MJG, i somatisk sjukhusvård för vuxna under perioden 2013–2018. 40 procent av dessa skador bedöms vara undvikbara, det vill säga vårdskador.

3.1 Egenvård.