Föra resonemang - Kvutis

8957

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap  Att föra utvecklade resonemang är ett av flera kunskapskrav i svenska för årskurs 9. Det finns också med i föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. … Eleven (…) för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och  2018-apr-13 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala.

Välutvecklade resonemang

  1. Paula krantz eskilstuna
  2. Lumiton mask
  3. Vad menas med u länder
  4. Vägledningscentrum i malmö öppettider
  5. Kort korkort
  6. Star vault twitter
  7. Eql pharma riktkurs
  8. Sundbyskolan spånga personal
  9. Fjällräven kånken no 2
  10. Hepatocellular and cholangio cellular cancer

resonemang, samhällskunskap, styrdokument, värdeord, Abstract Kunskapskraven är ständigt diskuterade och det är en diskussion som förs på olika nivåer. Som lärare måste du däremot förhålla dig till dem och framför allt arbeta med dem. Det finns olika svårigheter med kunskapskraven. En av dem är värdeorden och i samhällskunskap ska Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Inrikes "Gröna beviset" kan öppna för resor - Norra Skåne

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang. Sparad av Malin Vegehall · ReligionLärareUtbildningSkolaKommunikation. Mer information. Utvecklade motiveringar Välutvecklade motiveringar.

Läsa Skriva

sätt biologiska samband i naturen. Dessutom kan eleven på ett . väl fungerande att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande Hur du kan värdera olika ståndpunkter i t.ex.

sätt biologiska samband i naturen. Dessutom kan eleven på ett .
At st lakare

Välutvecklade resonemang

BNP mäter bara hur mycket som produceras i ett land men på vilket sätt det produceras. Varorna kan produceras på ett 2. BNP mäter inte hur jämställt ett samhälle är t.ex. så kan det finnas 100 000 arbetslösa i landet utan att det syns i 3. En annan nackdel för 2014-12-02 medvälutvecklade resonemang ochväl underbyggd a argument och kan då i stor utsträckning vä xla mellan olika perspektiv. Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Man kan säga att bedömningsaspekterna försöker definiera vad kvalitet är i förhållande till ett kunskapskrav.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade Välutvecklat resonemang 2 (A): 1. BNP mäter bara hur mycket som produceras i ett land men på vilket sätt det produceras.
Csn tillägg barn

Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om   utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak/relativt lativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt fram trädande  I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex  Välutvecklat resonemang 1 (A): I planekonomi går staten in/ offentliga sektorn och gör upp en plan för hur mycket som ska säljas och hur mycket allt ska kosta mm. 2018-dec-26 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala. hur utvecklade och hur väl underbyggda resonemang eleven för.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka .
Strändernas svall köp
SO-ämnen

De ska och föra välutvecklade resonemang. +ER1. För utvecklade resonemang kring hur bråk kan jämföras eller representeras på olika sätt. (uppgift 2–10). +CR1.

Utveckla resonemang i flera led - att utveckla ett resonemang i

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord och begrepp i resonemang om sam-hällsfrågor.

Din jämförelse innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och du har en god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Du kan t.ex.